BoCari-engineering-logo-01

BoCari IT

01_cirquit- Y. Né
11_processen- Y. Né
04_voeding- Y. Né
12_processen- Y. Né
02_buffel_suriname- Y. Né
07_processen- Y. Né
06_processen- Y. Né
08_curacao- Y. Né
03_watermerk- Y. Né
05_processen- Y. Né
09_processen- Y. Né
10_1_processen- Y. Né
© Y. Né

Nieuwe informatietechnologieën volgen elkaar in hoog tempo op, maar het is te riskant voor een bedrijf om direct met elke nieuwe technologie mee te gaan. Maar hoe bepaalt een bedrijf of hij een technologie wel of niet gaat gebruiken? 

Ook het tempo waarin IT zich ontwikkelt, maakt het een organisatie niet gemakkelijker bepaalde keuzen te maken. Het management van een organisatie formuleert een strategie waarin staat welke doelen worden nagestreefd. Om deze doelen te realiseren moet gekeken worden hoe de bedrijfsvoering ingericht moet worden. Duidelijk moet zijn welke bedrijfsprocessen veranderd moeten worden om het doel te realiseren en met welke middelen dit gedaan kan worden. IT kan één van deze middelen zijn. Door het toepassen van IT kan een veranderingseffect bereikt worden. 

IT als Next Level

Door de groeiende interactie tussen de technologie en de bedrijfsprocessen heeft dit ook intensivering van de interactie tussen mens en de technologie tot gevolg. Bocari kan uw bedrijfsprocessen als geheel op basis van netwerksystemen transformeren en op elkaar afstemmen, dwars door het hele bedrijf heen.

Trends

Door de snelle veranderingen in de informatietechnologie en het in hoog tempo uitbrengen van nieuwere en betere mogelijkheden door leveranciers, zien wij bij onze opdrachtgevers een zekere moeheid / weerstand optreden voor verandering.

Statements

  • Het toepassen van informatietechnologie is niet het uitproberen van allerlei informatietechnologietjes en het klakkeloos volgen van iedere nieuwe hype.
  • Het toepassen van informatietechnologie is geen doel op zich en mag niet plaatsvinden zonder aandacht voor de verandering van de business en de menselijke organisatie.
menuarrow-downcross-circle